برنامه نویسی و تولید نرم افزار


در عصر اطلاعات

با یک دست چند هندوانه بردارید

جهان خود را با نرم افزار مدیریت کن!
با توجه به اینکه کشور ما از جهت فرهنگ استفاده از ارتباطات الکترونیکی و فناوری اطلاعات و امکان استفاده از آنها نسبت به دیگر کشورهای دنیا در جایگاه مستحق خود نمی‌باشد تیم فنی شرکت داتیس سیستم هرمزگان برآن شده است تا با تولید نرم افزارهای کارآمد که موجب ارتقای این مهم شود قدم بردارد.


  1. √ اتوماسیون اداری
  2. √ کنترل موجودی
  3. √ مدیریت مشتریان
  4. √ انبارداری
  5. √ حسابداری تخصصی
  6. √ مهندسی
  7. √ کنترل پروژه
  8. √ پزشکی

اعلام نیاز از شما

تولید نرم افزار از ما

 
 

با بکارگیری جدیدترین پلتفرم های برنامه نویسی دنیا...!